Jump to content

Guidelines

חוקי הפורום

חוקים אלו חלים על כל הפורומים באתר.

 • אין לפרסם תגובות או אשכולות ספאם. ספאם הוא תגובה או אשכול חסר תוכן ומשמעות או אינו קשור לנושא הפורום.
 • אין להשתמש בשפה לא נאותה ולשון פוגעת בפורום.
 • אין לפרסם בין כותלי האתר תכנים הכוללים רווח אישי בכל דרך שהיא.
 • אין לפרסם תכנים הכוללים פורנוגרפיה/ פדופיליה / אלימות.
 • אין להפר זכויות יוצרים בכל דרך שהיא או לפרסם תכנים לא חוקיים.
 • אין לפרסם קראקים, בלוגים, פישינג, קהילות מתחרות, משחקים, שירים וסדרות להורדה ברחבי הפורום.
 • אין לפרסם דברי לשון הרע או להוציא דיבה כלפי חברה במסגרת שימושכם באתר.
 • יש לפתוח אשכולות עם תיוג בכותרת לשם הסדר בפורום.
 • אין לדון בנושא צ'יטים או האקים במשחק.
 • אין לפרסם צ'יטים או האקים של המשחק.
 • מערכת האתר/צוות האתר אינו אחראי על עסקאות הקנייה והמכירה המתבצעות דרך הפורום. האחריות היא על המוכר והקונה בלבד !

בנוסף לחוקים אלו, יש לשמור על תנאי השימוש במערכת האתר.
מערכת האתר מוסמכת לשנות חוקים אלו בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בחוקים יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.

בברכה,
הנהלת פורום פורטנייט ישראל.